Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

COERENT

„Initierea de Grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati în situatii familiale de risc - GLEP” cod PEH078

 

English

Informatii de contact

Pentru informaţii privind derularea proiectului şi/sau privind modalităţile de colaborare, vă rugăm să contactaţi echipa de management a proiectului 

Director de proiect

Ioana Cozianu

0745 603 153

ioana.cozianu@yahoo.com

Secretar proiect

Roxana Nistor

0740 473 333

proiect_coerent@yahoo.com

Supported by

Sediul Proiectului

Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava.
Adresa: Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
Tel: 0230-216147; Fax: 0230-520080
E-mail: proiect_coerent@yahoo.com
Web: www.glep.usv

Sediul Partenerului 3

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare.
Bd. Unirii, nr. 18, Baia Mare, jud. Maramureș, România
Tel: 0362-412929, 0742-838547, Fax: 0362-412 929
E-mail: accfunbm@yahoo.com
Web: www.accf.ro
Pentru informaţii oficiale despre Granturi SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro

For official information about the SEE Grants, access: www.eeagrants.org and www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.