Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

COERENT

„Initierea de Grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati în situatii familiale de risc - GLEP” cod PEH078

 

English

Activitatile proiectului

Activităţile specifice ale proiectului vizează:

1. Înfiinţarea de Grupuri locale pentru educaţie non-formală în Educaţie parentală pentru familii din comunităţi defavorizate/izolate;
2. Desfăşurarea de activităţi pilot de asistenţă pentru copii în situaţie de vulnerabilitate;
3. Acordarea de servicii de educaţie parentală non-formală pentru familii cu copii şi tineri în situaţie de risc familial;
4. Realizarea de studii şi analize cu privire la evaluarea nevoilor grupurilor vulnerabile din comunităţi defavorizate şi ajustarea unor instrumente şi metodologii de lucru cu persoane din familii aflate în risc de excluziune socială;
5. Organizarea de evenimente pentru promovarea diversităţii;
6. Desfăşurarea de campanii regionale de informare şi conştientizare a problematicii specifice abordate în proiect, inclusiv despre principiile transversale şi obiectivele orizontale ca Egalitate de gen, Egalitate de şanse, Înţelegere interculturală şi Reducerea discriminării.

Grupul ţintă al proiectului
1.Factori de decizie şi specialişti din Autorităţi/ instituţii/servicii publice/ dintre care ¼ sunt din comunităţi cu peste 5% romi;
2. Factori de decizie şi specialişti din Organizaţii non-guvernamentale ce lucrează cu grupuri vulnerabile;
3. Membri ai unor asociaţii profesionale din domeniul social (asistenţi sociali, preoţi, poliţişti, mediatori sociali, mediatori medicali, etc.)
4.Persoane aparţinînd grupurilor vulnerabile  părinţi/tutori/familii cu copii şi tineri în situaţie de risc ; copii din familii vulnerabile asistaţi în Servicii/Centre specializate cu activităţi ajustate şi dezvoltate noilor nevoie evaluate.

PRINCIPALELE REZULTATE vizează:

1.Certificare în Educaţie parentală pentru persoane selectate din categoria 3 a grupului  ţintă;
2. Consiliere copii şi tineri din familii vulnerabile;
3. Servicii specializate conform  nevoilor individuale pentru copii din centre de zi şi centre rezidenţiale;
4. Informare şi instruire prin conferinţe, seminarii şi work-shopuri pe temele din proiect.

Proiectul are un interval de implementare cuprins între 14.07.2015 și 30.04.2017 și are o valoare totală de 1,357,315 lei.

Supported byPentru informaţii oficiale despre Granturi SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro

For official information about the SEE Grants, access: www.eeagrants.org and www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.