Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

COERENT

„Initierea de Grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati în situatii familiale de risc - GLEP” cod PEH078

 

English

Activitatile proiectului - GLEP PLUS

Titlul Proiectului ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educatie parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”   PEH 078
Contract de finanțare nr. 33H/SEE/14.07.2015 Act aditional nr.3/PLUS/29.04.2016

Grupul ţintă al proiectului este compus din factori de decizie şi specialişti din Autorităţi/ instituţii/servicii publice/ dintre care ¼ sunt din comunităţi cu peste 5% romi; actori de decizie şi specialişti din Organizaţii non-guvernamentale ce lucrează cu grupuri vulnerabile; membri ai unor asociaţii profesionale din domeniul social (asistenţi sociali, preoţi, poliţişti, mediatori sociali, mediatori medicali, etc.); persoane aparţinînd grupurilor vulnerabile  părinţi/tutori/familii cu copii şi tineri în situaţie de risc ; copii din familii vulnerabile asistaţi în Servicii/Centre specializate cu activităţi ajustate şi dezvoltate noilor nevoie evaluate.

Principalele rezultate GLEP Plus  vizează instruirea nonformala pentru persoane selectate din categoria 3 a grupului  ţintă pe teme de medicina sociala si psihopedagogie, realizarea de programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala, realizarea de activitati de educatie comunitară pro-educatie prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica

Activităţile specifice GLEP Plus au in vedere:

  1. Activitati de informare si instruire nonformala  pe teme de medicina sociala si psihopedadogie speciala pentru 120 de parinti din 10 comunitati din care 30 de etnie roma.
  2. Programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala in 10 comunitati pentru 210 de copii aflati in risc de parasire timpurie a scolii din care 60 de etnie roma.
  3. Activitati de educatie comunitară prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica pentru 200 de copii si 200 parinti din gr vulnerabile din care minim 60 romi  din  10 comunitati.
  1. Campanie in regiunile NE si NV pe tematica REDUCETI ABANDONUL SCOLAR !
  2. Organizare de 6 campanii locale : ROMII MERG LA SCOALA !
  3. Realizarea de parteneriate in 6 comunitati cu romi pe tema: ROMII LA SCOALA !
  4. Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA !
Diseminarea materialelor sesiunilor de instruire cu integrarea principiului: SCOALA REDUCE DISCRIMINAREA !


A5.1. Activitati de informare si instruire nonformala  pe teme de medicina sociala si psihopedadogie speciala pentru 120 de parinti din 10 comunitati din care 30 de etnie roma.

Activitate Descriere Materiale
A5.1 A5.activitati de informare si instruire nonformala  pe teme de medicina sociala si psihopedadogie speciala pentru 120 de parinti din 10 comunitati din care 30 de etnie roma.

A5.5.1 coperta ghid transfer bune practici.jpg
A5.5.1 descriere fotografii activitati.pdf
A5.5.1 Ghid bune practici.pdf

A5.2. Programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala in 10 comunitati pentru 210 de copii aflati in risc de parasire timpurie a scolii din care 60 de etnie roma.

Activitate Descriere Materiale
A5.2 Programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala in 10 comunitati pentru 210 de copii aflati in risc de parasire timpurie a scolii din care 60 de etnie roma.

A5.2 coperta ghid educatie remediala.jpg
A5.2 Ghid educatie remediala.pdf

A5.3. Activitati de educatie comunitară prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica pentru 200 de copii si 200 parinti din gr vulnerabile din care minim 60 romi  din  10 comunitati.

Activitate Descriere Materiale
A5.3 A5.activitati de educatie comunitară prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica pentru 200 de copii si 200 parinti din gr vulnerabile din care minim 60 romi  din  10 comunitati.

A5.activitate_Gropnita_1_A.3.pdf
A5.activitate_Gropnita_2_A.3.pdf
A5.activitate_Gropnita_3_A.3.pdf
A5.activitate_Gropnita_4_A.3.pdf
A5.activitate_Prisacani_1_A.3.pdf
A5.activitate_Prisacani_2_A.3.pdf

A5.4. Campanie in regiunile NE si NV pe tematica REDUCETI ABANDONUL SCOLAR !

Activitate Descriere Materiale
A5.4 Campanie in regiunile NE si NV pe tematica REDUCETI ABANDONUL SCOLAR !

A5.4 brosura GLEP.pdf
A5.4 Brosura studii de caz.pdf
A5.4 coperta BROSURA Studii de caz
A5.4 coperta GHID servicii suport
A5.4 Ghid servicii suport.pdf

A5.5. Organizare de 6 campanii locale : ROMII MERG LA SCOALA !

Activitate Descriere Materiale
A5.5.1 Informare si instruire nonformala  pe teme de medicina sociala si psihopedadogie speciala pentru parinti

Ghid_interviu_5.5_Motca.pdf
Foto_5.7.JPG

A5.5.2

Scoala dupa scoala si Educatie remediala

Poveste_de_viata_5.5_Motca.pdf
Poveste_de_viata_5.5.pdf
A5.5.3 Educație comunitară prin acțiuni de tip Școală de Vară și Școală de Duminică Poveste_de_viata_5.5.pdf
Poveste_Formator_5.5.pdf

A5.6. Realizarea de parteneriate in 6 comunitati cu romi pe tema: ROMII LA SCOALA !

Activitate Descriere Materiale
A5.6 Realizarea de parteneriate in 6 comunitati cu romi pe tema: ROMII LA SCOALA !

A5.6 Constientizarea parintilor romi.pdf
A5.6 fotografie activitate.jpg

A5.7. Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA !

Activitate Descriere Materiale
A5.7 Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA !

Coperta BROSURA Instrumente si solutii dezvoltate
Brosura instrumente si solutii
Metodologie reducerea discriminarii
Foto activitati Panaci
Foto activitati Birnova
Foto activitati Cozia

A5.8. Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA !

Activitate Descriere Materiale
A5.8 Programe de Educatie remediala si Scoala dupa scoala in 23 comunitati

Foto activitati Birnova

A5.9. Dezvoltarea a 10 parteneriate EDUCATIA TIMPURIE REDUCE EXCLUDEREA !

Activitate Descriere Materiale
A5.9 Activitati de educatie comunitară prin actiuni de tip Scoala de vara si Scoala de duminica

Foto activitati Birnova
Foto activitati Cozia

Parteneriate / Partnerships

Parteneriale Materiale
Parteneriat GLEP Plus Asociatia Parintilor Suceava
Parteneriat GLEP Plus Primaria Bogdanesti
Parteneriat GLEP Plus Primaria Dersca
Parteneriat GLEP Plus Primaria Stroiesti
Parteneriat GLEP Plus Scoala Bogdanesti
Parteneriat GLEP Plus Scoala Dersca

Asociatia Parintilor Suceava
Primaria Bogdanesti
Primaria Dersca
Primaria Stroiesti
Scoala Bogdanesti
Scoala Dersca

Supported byPentru informaţii oficiale despre Granturi SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro

For official information about the SEE Grants, access: www.eeagrants.org and www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.