Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

COERENT

„Initierea de Grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati în situatii familiale de risc - GLEP” cod PEH078

 

English

Despre proiect

Proiectul ,,Inițierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”, cod PEH078. este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi este implementat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, www.usv.ro, în calitate de Promotor, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Primăria municipiului Fălticeni, Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi şi Asociația Centru de Cercetare şi Formare Profesională a Universităţii de Nord din Baia Mare.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului constă în crearea  unui model  pentru dezvoltarea şi consolidarea de iniţiative locale în două regiuni de dezvoltare (Regiunea de Nord Est – judeţele Suceava şi Iasi şi regiunea de Nord Vest – judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud) ce vizează atât îmbunătăţirea unor metodologii şi instrumente de lucru cu persoane din grupuri vulnerabile, cât şi dezvoltarea unor compenente noi pentru specialişti în serviciile sociale, autorităţi locale şi regionale şi actori din societatea civilă care să contribuie la reducerea disparităţilor sociale din Spaţiul Economic European (SEE).

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.a.Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de instruire în Educaţie parentală pentru specialişti care lucrează cu grupuri vulnerabile;
b. înfiinţarea de grupuri locale de educaţie non-formală în Educaţie parentală pentru  familii cu copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc;
c. asistare specializată pentru copii din centre de protectie socială aflaţi în situaţie de vulnerabilitate familială pentru elaborarea unui plan/strategie alternativă la serviciile actuale.

2. Organizarea de parteneriate şi activităţi de tip reţea între autorităţi publice şi specialişti din comunităţi defavorizate pentru facilitarea transferului de bune practici locale (planuri, metodologii şi instrumente) la nivel multiregional în vederea creşterii accesului grupurilor vulnerabile la incluziune socială, în vederea eliminării discriminării etnice şi a scăderii ratei de abandon şcolar, de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.

3. a.Desfăşurarea de campanii  de informare şi conştientizare în   două regiuni de dezvoltare cu privire la nevoile specifice ale persoanelor defavorizate;
b. organizarea de sesiuni de instruire pentru grupul ţintă eligibil din entităţi ale autorităţilor publice locale şi non-profit pe temele specifice de Egalitate de gen, Egalitate de şanse, Înţelegere interculturală şi Reducerea discriminării.

Supported byPentru informaţii oficiale despre Granturi SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro

For official information about the SEE Grants, access: www.eeagrants.org and www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.